รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
13 /4 หมู่ 9 ถนนป้อปปูล่า เมืองทองธานี   ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2503-3361
Email : phasukmaneejak@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :