ภาพกิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นางสาวสมจิตร รอดเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคคลากร โดยการตกแต่งกิ่งไม้ และต้นไม้ บริเวณรอบโรงเรียนและบริเวณใกล้กับสายไฟฟ้า ทางโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด ที่ให้ความช่วยเหลือตัดตกแต่งต้นไม้ให้กับทางโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,00:01   อ่าน 1888 ครั้ง