ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม วันครู 16 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
กิจกรรมงานวันเด็ก 2566
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้งาน Google Site สำหรับครู
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 66
สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
การแข่งขันกรีฑา ยุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ระดับอำเภอปากเกร็ด
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระ ศิลปะ-ดนตรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 65
"ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ" งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กอนุบาล
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
กิจกรรมกีฬาภายใน "ผาสุกเกมส์ 2022"
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
การประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65