ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณฐินี ชมชนะ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:34   อ่าน 1148 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงคณิงนิต เสียงหวาน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:31   อ่าน 1106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยภัทร จันทร์แปลง
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:27   อ่าน 1071 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยวีร์ เกษคำ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:24   อ่าน 1046 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ(วิชาคณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อารยา วิทิตวุฒินันท์
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,23:05   อ่าน 1368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ(วิชาคณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วิชชากร ชูช่วยสุวรรณ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,23:02   อ่าน 1303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ(วิชาคณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุณยานุช งามจำรัส
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,22:58   อ่าน 1251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ(วิชาคณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธนาคาร เนื่องจากนิล
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2559,22:53   อ่าน 1375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศมน จันทรรส
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2558,13:17   อ่าน 1525 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กันตภณ รุ่งโรจน์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2558,13:14   อ่าน 1697 ครั้ง