ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสอนอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์
ชื่ออาจารย์ : นายทิวา บุญใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,14:29  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ปฐมวัย หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,19:46  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Power Point สื่อการสอนปฐมวัย หน่วยค่านิยมไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,19:21  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Power Point สื่อการสอนปฐมวัย หน่วย วันชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,01:21  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Power Point สื่อการสอนปฐมวัย หน่วย วันลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,01:07  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน เรื่อง "การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเขียนโดยใช้พยัญชนะกระดาษทราย"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,00:40  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:49  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพป.กทม.ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:48  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2561-2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68-69 ระดับ สพป.กทม.ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:47  อ่าน 330 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป. 1 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพป.กทม.ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:46  อ่าน 398 ครั้ง
รายละเอียด..