ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาโรงเรียนและจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ร่วมรับมอบแผ่นพื้นปูทางเท้า จาก บริษัท โพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
กิจกรรมวันวิสาฆบูชา
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฐมวัย
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง 1พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
พิธีลาสิกขาสามเณร ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 65
ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
พิธีสรงน้ำ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ถวายภัตตาหารเพลสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดเชิงเลน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าปลงผม ก่อนบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
รับมอบชุดตรวจ Covid -19 แบบ Antigen Test Kis จาก บริษัท อินฟิเนียน ประเทศไทย
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
การดำเนินการประกาศผลการเรียนและมอบเงินค่าอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
การเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นอนุบาล2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อบจ.)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
การแข่งขันการแสดงความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล 2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
การแข่งขันการแสดงความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65